Tuyển dụng The7

JUNIOR ACCOUNT EXECUTIVE

 • Số lượng: 01
 • Địa điểm: 159 HUD Building, Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP.HCM.
 • Gửi CV + portfolio qua địa chỉ tuyendung@the7.vn
 • Hạn chót nộp hồ sơ: 05/06/2020

JUNIOR GRAPHIC DESIGN

 • Số lượng: 01
 • Địa điểm: 159 HUD Building, Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP.HCM.
 • Gửi CV + portfolio qua địa chỉ tuyendung@the7.vn.
 • Hạn chót nộp hồ sơ: 05/06/2020

JUNIOR CONTENT MARKETING

 • Số lượng: 01
 • Địa điểm: 159 HUD Building, Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP.HCM.
 • Gửi CV + portfolio qua địa chỉ tuyendung@the7.vn.
 • Hạn chót nộp hồ sơ: 05/08/2020