Careers at The7

[page_header height=”270px” height__sm=”100px” align=”center” bg=”8295″ bg_overlay=”rgba(0,0,0,.5)” bg_pos=”50% 49%”] [gap] [row] [col span=”6″ span__sm=”12″] [ux_banner bg=”9729″ bg_size=”original” bg_pos=”50% 54%”] [/ux_banner] [/col] [col span=”6″ span__sm=”12″ visibility=”hide-for-small”] [ux_banner height=”500px” bg_color=”rgb(255,255,255)”] [text_box text_color=”dark” width__sm=”90″ position_x=”85″ position_y=”50″]

JUNIOR ACCOUNT EXECUTIVE

 • Số lượng: 01
 • Địa điểm: 159 HUD Building, Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP.HCM.
 • Gửi CV + portfolio qua địa chỉ tuyendung@the7.vn
 • Hạn chót nộp hồ sơ: 05/06/2020

[/text_box] [/ux_banner] [/col] [/row] [row style=”collapse” h_align=”center”] [col span=”6″ span__sm=”12″ visibility=”hide-for-small”] [ux_banner height=”500px” bg_color=”rgb(255,255,255)”] [text_box text_color=”dark” position_x=”50″ position_y=”50″]

JUNIOR GRAPHIC DESIGN

 • Số lượng: 01
 • Địa điểm: 159 HUD Building, Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP.HCM.
 • Gửi CV + portfolio qua địa chỉ tuyendung@the7.vn.
 • Hạn chót nộp hồ sơ: 05/06/2020

[/text_box] [/ux_banner] [/col] [col span=”6″ span__sm=”11″ force_first=”small”] [ux_banner bg=”9728″ bg_pos=”44% 54%” video_visibility=”visible”] [/ux_banner] [/col] [/row] [row style=”collapse” h_align=”center”] [col span=”6″ span__sm=”11″ force_first=”small”] [ux_banner bg=”9784″ bg_pos=”44% 54%” video_visibility=”visible”] [/ux_banner] [/col] [col span=”6″ span__sm=”12″ visibility=”hide-for-small”] [ux_banner height=”500px” bg_color=”rgb(255,255,255)”] [text_box text_color=”dark” position_x=”50″ position_y=”50″]

JUNIOR Content marketing

 • Số lượng: 01
 • Địa điểm: 159 HUD Building, Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP.HCM.
 • Gửi CV + portfolio qua địa chỉ tuyendung@the7.vn.
 • Hạn chót nộp hồ sơ: 05/08/2020

[/text_box] [/ux_banner] [/col] [/row]